ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA TU TUỔI TRẺ

Khóa tu Tuổi Trẻ lần thứ 23 diễn ra vào ngày 03/11/2019 (tức ngày 07/10/ Kỷ Hợi)


Xin chào bạn, Bạn đã đăng ký thông tin trên website này chưa ?