THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KHÓA TU MÙA HÈ

CHÙA BA VÀNG 2019

Nếu bạn đã đăng ký thông tin bên dưới thì không cần đăng ký lại nữa. Chú ý lưu giữ cẩn thận số báo danh hệ thống đã cấp để sử dụng từ bây giờ cho đến hết khóa tu. CLB kính báo !!!

Lưu ý: dấu "*" là bắt buộc nhập
Họ Và Tên Khóa Sinh *
Đăng Kí Khóa Tu Đợt *
Ngày* Tháng* Năm*
Số Điện Thoại Liên Hệ *
Giới tính*
Tỉnh thành cư trú*
Địa chỉ cư trú *
Trường Học/Nơi Làm Việc *
Họ Và Tên Bố/Mẹ *
Số Điện Thoại Bố/Mẹ *
Địa chỉ E-mail

Nếu chưa có thì vào đây Đăng Ký E-mail

Năng Khiếu Bản Thân