Câu Lạc Bộ Tuổi Trẻ Ba VàngTHÔNG TIN ĐĂNG KÝ KHÓA TU MÙA HÈ

CHÙA BA VÀNG 2020

Nếu bạn đã đăng ký thông tin bên dưới thì không cần đăng ký lại nữa. Chú ý lưu giữ cẩn thận số báo danh hệ thống đã cấp để sử dụng từ bây giờ cho đến hết khóa tu. CLB kính báo !!!

Lưu ý: dấu "*" là bắt buộc nhập
Họ Và Tên Khóa Sinh *
Đăng Kí Khóa Tu Đợt *
Ngày* Tháng* Năm*
Số Điện Thoại Liên Hệ *
Giới tính*
Tỉnh thành cư trú*
Địa chỉ cư trú *
Trường Học/Nơi Làm Việc *
Họ Và Tên Bố/Mẹ *
Số Điện Thoại Bố/Mẹ *
Địa chỉ E-mail

Nếu chưa có thì vào đây Đăng Ký E-mail

Năng Khiếu Bản Thân