Câu Lạc Bộ Tuổi Trẻ Ba VàngSớt bát cúng dường Chư Tăng thực hành hạnh đầu đà nhân ngày vía Tôn giả Đại Ca Diếp


Nhân kỷ niệm ngày vía Tôn giả Ma ha Ca Diếp Đại đầu đà (ngày 06/3 Âm lịch), đại diện các Phật tử cùng các bạn trong CLB Tuổi Trẻ được vào trong rừng thiền sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng - những bậc đang thực hành hạnh đầu đà. Nguyện mong phước báu cúng dường này sẽ hồi hướng cho khắp chúng sinh được hạnh phúc, an vui; mong rằng chính Pháp của Phật được trụ mãi ở thế gian, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh.

P/s: Vì trong rừng không có mạng nên Ban Văn Hóa - Thông Tin & Truyền Thông đã ghi hình và phát trực tiếp lại.Nguồn: Fanpage CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng


Các bài xem thêm