DANH SÁCH KHU VỰC

Số Lượng: 36

STT Khu Vực Điểm đón Facebook Người phụ trách
1
Khu Vực Hiệp Hòa - Bắc Giang
Khu Vực Hiệp Hòa Chưa có thông tin
2
Khu Vực Lục Ngạn - Bắc Giang
Khu Vực Lục Ngạn Chưa có thông tin
3
Khu Vực Bắc Ninh - Bắc Ninh
Khu Vực Bắc Ninh Chưa có thông tin
4
Khu Vực Hà Nội - Hà Nội
Khu Vực Hà Nội Chưa có thông tin
5
ĐH Thương Mại - Hà Nội

1. Cổng trường CĐ Múa Trung Ương

ĐH Thương Mại Chưa có thông tin
6
Liên kết KV ĐH Nhân Văn & Tự Nhiên - Hà Nội

1. ĐH Nhân Văn & Tự Nhiên

Liên kết KV ĐH Nhân Văn & Tự Nhiên Chưa có thông tin
7
ĐH Bách Khoa + Kinh Tế + Xây Dựng - Hà Nội
ĐH Bách Khoa + Kinh Tế + Xây Dựng Chưa có thông tin
8
Liên kết KV Hà Đông (ĐH Kiến Trúc - ĐH Hà Nội) - Hà Nội

1. Chưa có thông tin

Liên kết KV Hà Đông (ĐH Kiến Trúc - ĐH Hà Nội) Chưa có thông tin
9
ĐH Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội - Hà Nội
ĐH Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội Chưa có thông tin
10
ĐH Luật Hà Nội - Hà Nội
ĐH Luật Hà Nội Chưa có thông tin
11
ĐH Công nghiệp Hà Nội - Hà Nội
ĐH Công nghiệp Hà Nội Chưa có thông tin
12
HV Nông Nghiệp Hà Nội - Hà Nội
HV Nông Nghiệp Hà Nội Chưa có thông tin
13
HV Tài Chính Hà Nội - Hà Nội
HV Tài Chính Hà Nội Chưa có thông tin
14
HV Y Học Cổ Truyền Hà Nội - Hà Nội
HV Y Học Cổ Truyền Hà Nội Chưa có thông tin
15
ĐH Ngoại Thương Hà Nội - Hà Nội
ĐH Ngoại Thương Hà Nội Chưa có thông tin
16
ĐH Nội Vụ - Hà Nội
ĐH Nội Vụ Chưa có thông tin
17
ĐH Mở Hà Nội - Hà Nội
ĐH Mở Hà Nội Chưa có thông tin
18
Yên Viên - Từ Sơn - Gia Lâm - Hà Nội
Yên Viên - Từ Sơn - Gia Lâm Chưa có thông tin
19
CĐ Y Tế Hà Nội - Hà Nội
CĐ Y Tế Hà Nội Chưa có thông tin
20
ĐH Điện Lực Hà Nội - Hà Nội
ĐH Điện Lực Hà Nội Chưa có thông tin